Spagaat behandelaar en gebruiker e-mental health veroorzaakt falen

Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen staan meer open voor digitaal aangeboden behandelmethoden e-mental health – dan therapeuten. Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt steeds meer ingezet op het gebruik van e-health, waardoor persoonlijk contact sneller en efficiënter mogelijk is, aldus onderzoek van organisatieadviesbureau P5COM naar de succes-en faalfactoren van e-mental health.

Uit de studie komt naar voren dat het verschil tussen falen of succes van e-mental health behandeling mede bepaald wordt door het op één lijn zitten van alle betrokken partijen. Dit is echter lang niet altijd het geval. 60 tot 70 procent van alle e-mental health trajecten falen daardoor uiteindelijk volgens P5COM.

Vaak zien therapeuten e-mental health als een goedkoop maar minder goed alternatief voor face-to-face contact met de cliënten en niet als een extra, ondersteunend element. Bestuurders en het management hebben vaak geen duidelijke visie over het gebruik e-mental health en schuiven de implementatie voor zich uit. Ook is er vaak sprake van een gebrekkige integratie van digitale systemen.

Lees verder op ICT Health