Wat is etherapie

Helaas weten veel mensen nog niet wat online therapie (of e-therapie) speciaal maakt.

Wat etherapie wel is

Online therapie is een nieuw soort psychotherapie, het is niet simpelweg therapie dat is getransplanteerd naar een online platform. Dit laatste is een te simplistisch standpunt waarmee de grote voordelen en unieke eigenschappen die gepaard gaan met online therapie worden ondergesneeuwd.

Online therapie maakt gebruik van de veelzijdigheid van taal om een bijdrage te leveren aan verandering in het leven van de cliënt. Taal, of het nu schriftelijk of mondeling is, is het belangrijkste onderdeel van communicatie. Terwijl sommigen misschien denken dat goede communicatie alleen bewerkstelligd wordt door het gesproken dialoog (en suggereren dat psychotherapie alleen kan worden uitgevoerd via het gesproken woord), is er weinig empirisch bewijs om een dergelijke veronderstelling te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat psychotherapie effectief is (welk type dan ook) moet er sprake zijn van communicatie en er dient een relatie tussen de cliënt en therapeut te worden opgebouwd. Het is zeker niet zo dat bij online therapie deze twee componenten moeilijker te bereiken zijn.

Online therapie biedt hulp aan de mensen die normaal gesproken niet zo snel hulp zouden zoeken bij een psycholoog. Denk hierbij aan lichte klachten of aan klachten waar een taboe op rust of waar men schaamte voor voelt. Ook de cliënten die een druk dagelijks leven hebben en geen tijd hebben om naar een psycholoog te gaan, zullen eerder hulp zoeken via online therapie. Online therapie biedt dan ook een waardevol nieuw platform waar een grotere groep mee te bereiken is die zich zorgen maken over kwesties zoals vertrouwelijkheid en privacy.

E-therapie is in potentie meer veilig, vertrouwelijk, en privé dan de traditionele face-to-face therapie. Door de unieke kwaliteiten van e-therapie kan behandeling redelijk anoniem plaatsvinden. Dit zorgt voor een niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid die niet kan worden geëvenaard in de ‘echte wereld’. In klinieken wordt vertrouwelijkheid regelmatig geschonden vanwege dunne muren, openstaande deuren, dossiers op het bureau van de behandelaar terwijl ze pauze hebben. Bij online therapie hoef je je geen zorgen te maken over een van deze inbreuken op jouw privacy, vooral omdat online therapie geen persoonlijke informatie nodig heeft om effectief te zijn. Immers therapie is bedoeld om verandering in mensen teweeg te brengen, niet om demografische gegevens te verzamelen.

Online therapie kan een krachtigere en snellere therapievorm zijn dan de traditionele psychotherapie. Er is al veel geschreven over e-therapie en hierin wordt vaak aangekaart dat cliënten bij online therapie sneller tot de kern van hun probleem komen. Hiernaast wordt er minder tijd verspilt aan het praten over zaken die van weinig belang zijn voor de echte reden dat ze in therapie zijn gegaan. In de traditionele face-to-face therapie kunnen volledige sessies worden besteed aan het bespreken van onderwerpen die geen tot weinig invloed hebben op de werkelijke diagnose of aandoening. Bij face to face therapie kan een groot deel van de tijd van de therapeut opgeslokt worden door kwesties die niks met de therapie te maken hebben, zoals betalingen, het plannen van afspraken en het bijhouden van allerlei administratie. Hoewel sommige van deze ook nodig zijn bij online therapie, gebeurt dat in veel mindere mate en in veel lager totaal percentage dan het geval is bij face-to-face therapie.

Wat etherapie niet is

Online therapie is niet inherent aan “therapie op afstand”. Online therapie suggereert niet dat het op afstand gedaan moet worden of dat het het meest effectief is op afstand. Hiernaast wordt, door het opbouwen van een client-therapeut relatie het gevoel van afstand snel weggenomen. Of de therapie nu via e-mail of Skype sessies wordt gegeven.

Er is voldoende onderzoek gedaan dat zich achter de effectiviteit van online therapie schaart. Sommige professionals beweren dat er weinig of geen studies zijn die de effectiviteit van online therapie of het gebruik ervan ondersteunen. Veel onderzoeken zijn inderdaad studies met 1 proefpersoon of onderzoek dat gepresenteerd is op conferenties in plaats van in vaktijdschriften. Dit is een vrij gewoon patroon voor nieuwe behandelingen die hun weg door de academische kringen zoeken. Er wordt dan begonnen met het uitvoeren van de laagste en de makkelijkste studies en geleidelijk worden er grotere, complexere en beter gefinancierde studies opgezet. Deze tendens is ondertussen al ingezet en er zijn al verschillende grotere onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van e-therapie. Uit deze onderzoeken kwam bijvoorbeeld naar voren dat online therapie even effectief is als face to face therapie.

Online therapie is geen wondermiddel of antwoord op ieders problemen. E-therapie zal wel de markt van traditionele therapie vergroten, doordat mensen die normaal nooit psychische hulp zouden zoeken nu wel online therapie zullen proberen. Gebruikt als toevoeging op face to face therapie, als de reguliere therapie wordt beëindigd of als de client verhuisd kan e-therapie een zeer behulpzame en goed werkend platform zijn op verschillende manieren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *