Internettherapie: Minder moe bij kanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 110.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Het Helen Dowling Instituut is een ggz-instelling die psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten biedt.. Mensen kunnen bij het HDI terecht voor individuele, gezins- of groepstherapie. Daarnaast biedt het instituut landelijk online therapie gericht op het verminderen van vermoeidheid bij kanker, een van de meest voorkomende klachten bij de ziekte. Onderzoek toont aan dat deze zorg iemands levenskwaliteit sterk verhoogt door de behandeling van angst, depressie, traumata, vermoeidheid e.d.

Het Helen Dowling Instituut werkt samen met een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen, specialisten en organisaties als KWF Kankerbestrijding en het Integraal Kankercentrum Nederland. Ze bieden zowel Generalistische Basis GGZ (behandelingen gericht op mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek) als Specialistische GGZ (behandelingen gericht op patiënten met ernstige of complexe psychische problemen).  De internettherapie Minder moe bij Kanker duurt elf weken en wordt vergoed via de basisverzekering.

Meer weten? Ga naar www.mindermoebijkanker.nl