etherapie is ook wel bekend als online therapie skype therapie internet therapie online pscyholoog e-mail therapie

Informatie over etherapie

etherapie is een manier om mensen te helpen bij het oplossen van of leren omgaan met allerlei psychische problemen. Het maakt gebruik van de kracht en het gemak van het internet om de cliënt en professional dan wel gelijktijdig (synchroon) of op andere tijdstippen (asynchroon) met elkaar te laten communiceren. De focus van varieert van cliënt tot cliënt. Sommige cliënten zullen vooral interpersoonlijke relaties willen bespreken, of het aanleren van nieuwe manieren om met stress om te gaan. Andere cliënten kunnen etherapie gebruiken om ze te helpen met het verduidelijken van bepaalde problemen of klachten.

Wat is etherapie niet?

Etherapie is geen psychotherapie zoals het bij de meeste mensen bekend staat. Aangezien het bij etherapie niet de intentie is om te diagnosticeren, is het lastig om te vergelijken met traditionele face-to-face therapie. Net als andere therapievormen, zoals fysiotherapie, helpt etherapie om problemen of zorgen onder controle te krijgen onder de begeleiding van een professional. etherapie diagnosticeert geen psychische of medische stoornissen en behandeld ook niet zo zeer gediagnosticeerde stoornissen. Etherapie lijkt meer op coaching, het helpen van een persoon met specifieke zorgen door middel van specifieke methodes. Maar is daarnaast flexibel genoeg om ook aandacht te geven aan filosofische problemen als de cliënt dit wenst.

Wat maakt etherapie beter dan andere soorten hulp dat beschikbaar is?

Wanneer etherapie wordt uitgevoerd via de geprefereerde wijze, namelijk e-mail (een asynchrone communicatie), is het voor zowel de cliënt als de professional mogelijk om na te denken over onderwerpen die in een eerdere correspondentie zijn aangekaart. In tegenstelling tot andere behandelmethoden, zoals de traditionele psychotherapie, ligt de kracht van etherapie in de mogelijkheid om de zorgen van de cliënt te kunnen uitzoeken en veranderen zonder snel te moeten reageren. En omdat er geen sociale en non-verbale signalen zijn, kan snel en gemakkelijk tot de kern van het probleem worden doorgedrongen. Schaamte en andere belemmeringen (bijvoorbeeld angst om de vertrouwelijkheid) zijn geen issues bij etherapie. D

Wat maakt etherapie minder geschikt dan andere beschikbare behandelmethodes?

De kracht van etherapie is ook zijn zwakte – zonder non-verbale signalen is er een grotere kans op misverstanden tussen de client en de professional. Het vereist ook dat een persoon redelijk bedreven is in lezen en schrijven en zich comfortabel bij voelt. Ook is het belangrijk dat de client en de professional op een vergelijkbaar niveau met elkaar kunnen communiceren.

Wat is de toekomst van etherapie?

etherapie is een term die alle huidige online methodes om psychische klachten te behandelen omvat. Dit kan gaan om sessies via de e-mail, maar ook om chatsessies of voorgeprogrammeerde programma’s die doorlopen kunnen worden. Face-to-face therapie zal nooit geheel verdwijnen, maar etherapie zal wel een steeds grotere plek op de markt innemen. Lichte klachten kunnen geheel via etherapie worden behandeld en het kan tevens als ondersteuning dienen bij face-to-face trajecten. De verwachting is dan ook dat etherapie alleen maar groter zal worden in de toekomst.

Hoe zit het met de tegenstanders van etherapie?

Sinds het begin van de tijd, van Aristoteles tot Freud, zijn er experts die kritiek uiten op degenen die proberen om te breken met de conservatieve, traditionele vormen van behandeling. Veel van deze professionals proberen hun specifieke beroep en unieke positie binnen de geestelijke gezondheidszorg te behouden. De suggestie dat er nieuwe methodes kunnen zijn die mensen helpen bij het omgaan met hun problemen verstoort deze balans tussen de beroepen, aangezien een dergelijke methode heel goed ieder beroep zou kunnen overstijgen.

Sommige bezwaren zijn legitiem, maar uitspraken als “je kunt mensen met dit soort problemen online niet helpen” zijn absurd en negeren de huidige kennis en onderzoek. Het gaat ook voorbij aan de duizenden mensen die dit soort online hulp al hebben uitgeprobeerd.

Laatste nieuws